Úvod

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, z.s. 

Vás zve na

XIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 

Plzeň    6.4. – 7.4.2018 

Kongresové centrum Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31 
320 04 Plzeň
GPS: 49°43'15.13"N,13°22'15.98"E

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti včetně abstrakt do 25.2.2018 (zvýhodněná cena do 15.1.2018)
přihláška k pasivní účasti do 4.4.2018 (zvýhodněná cena do 1.3.2018)

Témata konference

Lékařská sekce
Hraniční indikace pro léčbu osteoporózy – návrhy řešení
Lokální osteoporóza a imobilizační osteoporóza
Nové aspekty bezpečnosti léčby osteoporózy
Léky indukovaná osteoporóza
Hyperkalciurie výskyt a možnosti jejího řešení 
Fracture Liaison Servis praktická realizace
Onkologická onemocnění a osteoporóza
Právní aspekty zdravotní péče s ohledem limitaci preskripce
Nevyjasněné případy
Mužská osteoporóza 
Revmatologická onemocnění a jejich vliv na skelet
Ostatní formy sekundární osteoporózy

Nelékařská sekce
Densitometrické nálezy – interní a externí chyby
Cesty ke zkvalitnění péče o osteologické pacienty
Péče o pacienty po fraktuře femuru
Péče o pacienty po vertebroplastice
Pohybová léčba osteoporózy
Výživa a osteoporóza
Přístup k dětským pacientům s osteoporózou
Kazuistiky sekundární osteoporózy
Péče o pacienty po zlomeninách prox. Femuru
Péče o pacieny po osteoporotických zlomeninách 

Odborné informace
Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Organizační zajištění
Hillary consulting s.r.o.

 

 

Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.