Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

O zařazení příspěvku do odborného programu a formě prezentace rozhoduje programový výbor konference.

Abstrakta
Abstrakta přednášek zasílejte jako přílohu v přihlášce nejpozději do 20.3.2022 a to ve formátech doc či pdf. V případě jiných formátů nebudou abstrakta uvedena v tištěné podobě.

V souboru používejte písmo Times New Roman ve velikosti 11 bodů pro celý text abstraktu.
Pod nadpis napište jméno(a) autora(ů) a příslušnost k dané instituci(ím). Použijte následující strukturu.

  • celé příjmení a jméno (jednotlivá jména oddělujte čárkami)
  • příslušnost k dané instituci(ím): oddělení, instituce, město, země (jednotlivé instituce oddělujte středníky) - instituce napište kurzívou

Rozsah abstraktu: max. 3600 znaků včetně mezer.

Pro přihlášku je za aktivního považován vždy pouze hlavní autor.

Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte organizátory konference kancelar@hillaryconsulting.com.

Postery
Postery budou rozmístěny v prostorách konání konference. Prosíme o dodání posteru ve formátu max. 1200 x 800 mm(výška x šířka). 

Témata konference
Diferenciální diagnostika bolesti páteře u kompresivních zlomenin, odlišnosti prevence, léčby a rehabilitace.   

Revmatologie, ortopedie, neurologie, endokrinologie, gynekologie mezioborová spolupráce. Kulatý stůl.

Zobrazovací metody – indikace v osteologii a možnosti mezioborové spolupráce.   

Kontraindikace antiosteoporotických léčiv. Hraniční nebo dosud chybějící indikace.         

Léčba bolesti u osteoporózy, kombinace NSAID a analgetik, jejich efekt na BMD.

Revmatologické onemocnění ,GIOP a jejich vliv na skelet. Lze odlišit vliv vlastního onemocnění a použitého léku? 

Vápník a vitamin D optimalizace dávek z pohledu kardiologa, neurologa, nefrologa a osteologa.

Hyperkalciurie moderní přístup a současné možnosti ovlivnění.  Lokální osteoporóza a imobilizační osteoporóza – medikace, přístupy.       

Mužská osteoporóza – dodržujeme i zde komplexní pohled?

Vertebroplastika, kyfoplastika, augmentaci a jejich skutečný přínos u osteoporotických pacientů.

Onkologická onemocnění a osteoporóza, spolupráce osteologa a onkologa.

Výživa jako podceněný aspekt léčby osteoporózy, endokrinopatií a stavů po prodělaných zlomeninách.

Nefrologický pacient a osteoporóza, nová role DXA a TBS v posuzování diagnostiky i monitoringu.

Kasuistiky. 

Fracture Liaison Servis.