Program

XIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 

Odborný program konference - zde